Experiència docent

LA GUERRA CIVIL A PARTIR DE LES FONTS PRIMÀRIES.
Curs de formació per a professorat pel MUHBA:

Juliol 2016 i juliol 2017

Curs intensiu reconegut pel Departament d’Ensenyament que hem realitzat durant dos estius consecutius pel MUHBA. La formació adreçada a persones vinculades a l’educació i la mediació cultural, explora l’ús de les fonts primàries com a eines didàctiques per a la divulgació de la història de la Guerra Civil a la ciutat.

El professorat consolidarà els seus coneixement amb sessions a l’aula i visites a arxius i espais patrimonials.

Sessió 1 FONTS ESCRITES: bibliografia, hemerografia i epigrafia, arxivística privada i pública

Sessió 2 FONTS ICONOGRÀFIQUES: pintura, cartellisme, publicitat i fotografia

Sessió 3 FONTS ORALS: testimonial i tradició oral (dites populars, cançons,…)

Sessió 4 FONTS AUDIOVISUALS: cinema, anuncis i enregistraments sonors (música, discursos, so ambient…)

Sessió 5 FONTS MATERIALS: arqueologia, arquitectura, mobiliari, moda, …

APRENDRE I CONÈIXER.
Cursos d’Història a l’Ateneu Barcelonès.

Des del 2011 ANDRONAcultura impartim el curs anual d’Història i Humanitats que ofereix l’Ateneu Barcelonès a partir del qual ens hem endinsat en diferents etapes de la nostra història.

 CURSOS REALITZATS: 

Curs 2015-16: “BARCELONA”

El curs d’enguany està dedicat a la ciutat de Barcelona. Fugint però de mirades autocomplaents, l’objectiu és desplegar una retrospectiva sobre la seva història urbana per fer comprensibles les llums i ombres d’una idiosincràsia pròpia encarada a un futur en construcció. Factors determinants com han estat els geogràfics i els mediambientals, el pòsit material i cultural d’antigues civilitzacions, la projecció d’una estela pròpia forjada en els segles medievals i els ressorts humans que de llavors ençà han impulsat la transformació cap a la ciutat moderna, són encara presents entre els carrers i la seva població, però també afronten amb incertesa els reptes que avui imposa la gentrificació.

Curs 2014-15: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

El centenari de l’inici de la Primera Guerra Mundial és una ocasió immillorable per evocar els valors polítics, socials, econòmics i culturals d’una Europa convulsionada entre el nacionalisme romàntic alemany i la praxis parlamentària, representativa del bàndol aliat i heretada de les revolucions liberals dels segles XVII, XVIII i XIX. De la mateixa manera, fixarem la mirada al nostre país que, tot i la neutralitat oficial, prendria posicionament en la disputa ideològica i on, a més, el naixement de la Mancomunitat, la consolidació de la lluita pels drets socials i laborals, i la bonança econòmica dels anys de la guerra es convertiren en elements claus de la dinamització de la societat catalana durant el primer terç del segle passat.

Curs 2013-14: 1714, RAONS PER UN NOU FUTUR

Curs d’història dedicat a una de les èpoques més transcendents de la història moderna de Catalunya. En el marc de l’Antic Règim, proposem una atenta mirada vers els segles XVII i XVIII, per tal d’identificar les relacions institucionals entre Catalunya i Castella, el pes social de la qüestió inquisitorial, les causes i repercussions de la guerra de Successió i la política de redreçament després de 1714, tots ells, esdeveniments històrics que significaren un punt d’inflexió en el devenir del nostre territori cap a la contemporaneïtat.

Curs 2012-13: HISTÒRIA DE L’ALTA EDAT MITJANA

El següent curs aborda a un dels períodes més fascinants de la nostra història. Partint de la permuta territorial i administrativa després de la caiguda de l’Imperi Romà, ens aproximarem als períodes convulsos de formació de la vella Europa, dedicant especial atenció a Catalunya i Barcelona. Les invasions bàrbares, el Papat i l’església Catòlica, els nous règims econòmics i l’art i la cultura que sorgiren en uns segles de transició que, del segle V al XIII, bascularen des de la desaparició de la societat esclavista romana a la societat feudal europea.

Curs 2011-12: HISTÒRIA DE L’ANTIGA ROMA

Amb aquest curs us convidem a aproximar-nos a la cultura romana a través de les diverses facetes i dimensions de la seva història i el seu art: arquitectura, escultura, pintura, urbanisme, mosaics, gastronomia, artesania, arts escèniques i jocs…

Partint d’un context general que observarà les influències prèvies, el curs desenvoluparà cronològicament les diverses etapes que caracteritzen dita cultura, aproximant el punt de mira a l’herència que Roma va llegar a la nostra ciutat.

AULA D’HUMANITATS.
Cursos anuals d’Història a l’Aula d’Humanitats del Casal La principal de Vilafranca.

Fundada l’any 2015, l’Aula d’Humanitats del Casal La Principal de Vilafranca ofereix un curs anual d’història que es combina amb sortides durant el curs relacionades amb el període històric estudiat. ANDRONAcultura impartim els cursos des dels seus orígens.

Curs 2015-16: HISTÒRIA DE L’ANTIGA ROMA

Curs 2016-17: HISTÒRIA DE L’ALTA EDAT MITJANA

HISTÒRIA DE BARCELONA
Seminaris d’Història Òmnium Cultural Viladecans.

2016 HISTÒRIA DE BARCELONA

Amb aquest cicle us proposem una sèrie d’itineraris per copsar i entendre l’evolució, el creixement i algunes de les transformacions urbanístiques més significatives de la ciutat de Barcelona. Al mateix temps, a partir de l’exercici d’observar, recórrer i interpretar l’espai públic ens endinsarem per alguns dels moments i fets històrics més significatius

ITINERARIS:


  • AVE BARCINO! + Visita domus C/ de la Fruita
  • BARCELONA GÒTICA patrimoni, intervenció i turisme
  • INGENIS, DANDYS I UTÒPICS la construcció de la Barcelona moderna
  • PERSPECTIVES URBANES SINGULARS La Barcelona del s.XX des dels Tres Turons

 

2015 QUATRE JORNADES DEDICADES A LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Primera xerrada

Creació de l’Europa contemporània: la revolució del pensament i la indústria. La societat de masses, el colonialisme, la pau armada i la política d’aliances entre potències mundials fins 1914.

Segona xerrada

Les “nacions submergides”. La qüestió dels Balcans i la declaració de la guerra. Mobilitzacions i desenvolupament de la contesa als fronts (1914-1918). Saltar la trinxera. La intervenció nord-americana i el final de les hostilitats.

Tercera xerrada

Neutralitat d’Espanya i repercussions de la guerra a la Catalunya de la Mancomunitat. Posicionament de l’opinió pública, els voluntaris, els refugiats, el moviment pacifista i el creixent protagonisme del catalanisme polític.

Quarta xerrada

La punitiva Pau de Versalles i la raquítica Societat de Nacions. Les il·lusions esvaïdes del projecte Wilson. El món de després: comunisme i feixisme.

 

2014 SEMINARI 1714 raons per un futur nou

Les quatre jornades que constitueixen aquest curs analitzen els segles XVII i XVIII com a un període transcendental per a la història moderna de Catalunya. En el seu transcurs, es van viure els episodis històrics que havien de transformar irreversiblement el cos polític i social de la Corona d’Aragó. Primer amb els Habsburg i després amb els Borbons, les relacions institucionals de Catalunya amb la cort de Madrid van passar del famós “diàleg de sords” a l’obert enfrontament per la defensa dels drets constitucionals catalans. En les presents jornades es tractaran aquest i altres aspectes com són el protagonisme de la qüestió inquisitorial al llarg del període, les causes i repercussions de la dissortada guerra de Successió i la política de redreçament després de la capitulació de 1714, tots ells, esdeveniments que comportaren un punt d’inflexió en el devenir del nostre territori cap a temps futurs.

Les conferències:

  • Relacions institucionals i polítiques entre Catalunya i Castella fins el 1714.
  • Protagonisme polític i social de la qüestió inquisitorial.
  • Causes, guerra i repercussió de 1714.
  • Redreçament econòmic de Catalunya durant el segle XVIII.