El CIARGA (Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria) és un equipament museogràfic singular i de referència relacionat amb l’aviació i la guerra civil que s’emplaça a Santa Margarida i els Monjos, a l’espai del Serral dins l’aeròdrom republicà dels Monjos i que formava part del Vesper de la Gloriosa. El CIARGA vol esdevenir el centre de referència de l’aviació i la guerra civil de Catalunya.

El CIARGA és el primer referent dedicat a explicar la història de l’aviació republicana a la Guerra Civil espanyola (1936-1939), tot mostrant el desenvolupament de l’aviació durant la guerra; la important intervenció estrangera en els dos bàndols; la guerra aèria al front i a la reraguarda, és a dir, aquells esdeveniments que són propis i significatius en el context de la Guerra Civil i l’aviació a Catalunya en el context constructiu i de funcionament dels aeròdroms militars.

Igualment, mostra els continguts locals a l’entorn de l’existència del camp d’aviació dels Monjos, emprat per les esquadrilles republicanes en el context de la xarxa d’aeròdroms del Vesper de la Gloriosa, integrada pels terrenys de vol de Pacs, Sabanell i Santa Oliva: com es construïa un aeròdrom republicà, quins avions s’hi emplaçaven, els tallers de muntatge i reparació, els aviadors, els mecànics, armers i altre personal que formava part del tren rodat de les esquadretes…

El CIARGA es complementa amb els itineraris als espais patrimonials de l’aviació durant la guerra civil al Penedès: aeròdroms, refugis militars i civils, els tallers i d’altres construccions relacionades. Així com amb el Centre de recerca i documentació sobre l’aviació i la guerra civil ubicat a la Biblioteca dels Monjos. En el context de la seva creació, compta a més amb un important programa educatiu amb materials didàctics per a les escoles.

Des del 2016 ANDRONAcultura ens encarreguem de la gestió, l’obertura de l’espai, la creació d’activitats i la realització de les visites guiades per escoles i públic adult al CIARGA i Refugi del Serral.