ITINERARI ESCOLAR

Entre la repressió i la llibertat. L’espai públic com a element clau en la construcció i reafirmació d’identitats de gènere.

L’experiència d’accedir, transitar, utilitzar i relacionar-se a l’espai públic  no ha estat ni és igual per a homes que per a dones. Mentre que als homes se’ls ha permès gaudir de l’espai públic amb total autonomia, participant de les ciutats i dissenyant-les segons les seves necessitats, a les dones, durant molt de temps, se les ha relegat a la llar com a únic espai d’actuació. No cal viatjar massa enrere en la història de la ciutat per no trobar cap dona exercint el dret a vot, vestint pantalons, caminant sola o accedint a les universitats, bars, locals d’oci o a molts altres espais que quedaven reservats exclusivament als homes.

Al llarg del temps, han estat moltes però les persones rebels que han rebutjat i desafiat aquests rols de gènere de manera pública. A cavall entre la llibertat i la repressió, que els marcaven els poders dominants, han irromput a l’espai urbà amb valentia per reivindicar la seva presència en aquells espais que els eren negats i per defensar noves  i diverses maneres de ser, estar i representar-se.

Amb aquest itinerari ANDRONAcultura us proposem recórrer aquells escenaris de desobediència que van contribuir a deconstruir i transgredir les identitats de gènere. Espais i moments que van obrir escletxes de llibertat on va ser possible desafiar la masculinitat i la feminitat normativa. Llocs on la presència del propi cos a l’espai públic havia de fer trontollar els estereotips de gènere a la ciutat de Barcelona, des dels anys 20 fins ben entrats els 80.

I així, situant-nos sobre els carrers de Ciutat Vella, descobrirem que els antics rols i estereotips de gènere encara avui dia sobreviuen amb molta més força del que creiem.


Durada itinerari: 2h aprox. (adaptable)
Recorregut: Ciutat Vella, Raval Paral·lel
Materials: E
xercicis interactius a realitzar durant la ruta o posteriorment a l’aula.