ITINERARI ESCOLAR

Una societat feudal en crisis davant l’apogeu de les monarquies absolutes i la promesa del capitalisme econòmic.

L’any 1615 es publicava la segona part del Quixot. En l’obra, Barcelona fou l’única ciutat real de totes les descrites per Miguel de Cervantes qui, havent-la visitat amb anterioritat, va dedicar-li aquest honor. I és que durant tota l’època moderna aquesta ciutat singular, vital i industriosa, fou referent entre totes les de la Corona d’Aragó. Amb aquest recorregut proposem a l’alumnat un viatge al passat per copsar, interpretar i entendre la ciutat que deixava enrere l’edat mitjana.

• Identificarem el patrimoni arquitectònic i l’entramat urbà que donen testimoni d’un esplendor poc conegut de la ciutat, forjat a través de les relacions comercials que aquesta va mantenir amb la Mediterrània, l’Atlàntic Nord i, de forma indirecta, amb Amèrica.

• Entendrem el context polític peninsular i internacional dels segles XVII i XVIII on Barcelona fou cobejada per exèrcits i monarquies, taL com exemplifiquen els governs de Felip III, Felip IV i Felip V, o fets de la Guerra dels Segadors i la Guerra de Successió.

• A través de textos i documents gràfics coneixerem l’atracció que els immigrats, viatgers, il·lustrats i emprenedors mantingueren per una Barcelona que va esdevenir protagonista en les avenços en el camp del coneixement. La visita dels estudiosos francesos que van concluye la definició del sistema mètric decimal, les indianes del Raval que, des de finals del segle XVIII, expandiren legalment la tradició tèxtil catalana a Amèrica, i l’auge de la medicina i l’anatomia són, entre d’altres, elements que tractarem per il·lustrar el pòsit cultural d’una de les èpoques més agitades i a la vegada menystinguda, de la fins llavors ciutat comtal.


Durada itinerari: 2h aprox. (adaptable)
Recorregut: Ciutat Vella
Materials: S
’entregarà als alumnes material de mà i exercicis interactius a realitzar durant la ruta o posteriorment a l’aula.

* Pot incloure la visita a la Llotja de Mar, el Born, el Palau de l’Halla dels Draps, la Reial Junta de Comerç, C/ Argenteria o C/ Ample.